Ga direct naar inhoud

Steunpunt Monumenten & Archeologie

De missie van het Steunpunt Monumenten & Archeologie is om gemeenten te helpen om de waarde van ons erfgoed te onderzoeken, koesteren en etaleren, maar vooral te verankeren in de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. 

Samenwerken aan een sterker Steunpunt

Stichting NMF en MOOI Noord-Holland werken op verzoek van de provincie Noord-Holland samen om de komende jaren invulling aan het Steunpunt te geven. U kunt bij het Steunpunt terecht met vragen over erfgoed in het algemeen en archeologie en monumenten in het bijzonder. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over twijfels over de wijze waarop een monument wordt gerestaureerd, over de aanpak van een archeologisch onderzoek of inspirerende voorbeelden van herbestemmingen.

We helpen u graag bij het uitvoeren van erfgoedbeleid en bevorderen de deskundigheid binnen gemeentelijke organisaties. We organiseren netwerkbijeenkomsten en ontwikkelen, bundelen en delen kennis over actuele erfgoedthema’s.

Programma 2020

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is een toegankelijke vraagbaak voor gemeenten met vragen over erfgoed, over archeologie, monumentenzorg, herbestemming, cultuurlandschap en cultuurhistorie in de omgevingswet. Wij helpen u graag bij het uitvoeren van erfgoedbeleid en bevorderen de deskundigheid binnen gemeentelijke organisaties.

Naast de ondersteunende taak in de vorm van het loket, ontwikkelen, bundelen en delen we kennis over actuele erfgoedthema’s door het organiseren van bijeenkomsten. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de volgende onderwerpen:

  • Transformatie van het Cultuurlandschap
  • Omgevingswet
  • Archeologie
  • Herbestemming
  • Actualiteiten op erfgoed- en ruimtelijke ordeningsvlak

De website van het Steunpunt Monumenten en Archeologie fungeert als online loket waar u terecht kunt met uw vragen. Het eerste uur erfgoedadvies is altijd gratis voor Noord-Hollandse gemeenten.

Onze adviseurs staan klaar om uw vragen te beantwoorden

De adviseurs van Stichting NMF zijn:

Monica Dütting | Adviseur Archeologie
m.dutting@nmferfgoedadvies.nl | Tel. 06 2113 4775

Yvette Burnier | Adviseur Archeologie
y.burnier@nmferfgoedadvies.nl | Tel. 06 2113 3312

Linda Verniers | Adviseur Archeologie
l.verniers@nmferfgoedadvies.nl | Tel. 06 1095 9380

Boudewijn Voormolen | Adviseur Archeologie
b.voormolen@nmferfgoedadvies.nl | Tel. 06 1526 4563

Eliza van Rooijen | Adviseur Archeologie
e.vanrooijen@nmferfgoedadvies.nl | Tel. 06 2131 0961

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Stichting NMF geeft samen met MOOI Noord-Holland invulling aan het Steunpunt. 

Klik hier voor de [website]