Steunpunt Monumenten & Archeologie

Sinds 1 januari 2017 is het vernieuwde Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland in bedrijf. De missie van het Steunpunt is om gemeenten te helpen om de waarde van ons erfgoed te onderzoeken, koesteren en etaleren, maar vooral te verankeren in de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. Onze website wordt de komende tijd steeds verder gevuld met informatie die aansluit op uw dagelijks werk.

Samenwerken aan een sterker Steunpunt

Klik hier voor de website.

MOOI Noord-Holland en Stichting NMF (de rechtsopvolger van Cultuurcompagnie) werken op verzoek van Provincie Noord-Holland samen om de komende jaren invulling aan het Steunpunt te geven. U kunt bij het Steunpunt terecht met vragen over erfgoed in het algemeen en archeologie en monumenten in het bijzonder. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over twijfels over de wijze waarop een monument wordt gerestaureerd, over de aanpak van een archeologisch onderzoek of inspirerende voorbeelden van herbestemmingen.
We helpen u graag bij het uitvoeren van erfgoedbeleid en bevorderen de deskundigheid binnen gemeentelijke organisaties. We organiseren netwerkbijeenkomsten en ontwikkelen, bundelen en delen kennis over actuele erfgoedthema’s.

Programma 2017

In samenwerking met de Provincie is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het programma voor 2017. Naast de ondersteunende taken die wij als Steunpunt uitvoeren, focust het Steunpunt op de volgende thema’s:
- Transformatie van het Cultuurlandschap
- Omgevingswet
- Archeologie
- Herbestemming
- Actualiteiten op erfgoed- en ruimtelijke ordeningsvlak

Het Steunpunt verkeert in het eerste kwartaal van 2017 in een opstartfase. Wel is het voor gemeenten al mogelijk om gebruik te maken van het online loket.

In het voorjaar worden in vijf regio’s netwerkbijeenkomsten georganiseerd:
- 30 maart: regio Noord-Holland Noord
- 4 april: regio West-Friesland
- 11 april: regio Noord- en Zuid Kennemerland
- 11 mei: regio Laag Holland
- 18 mei: regio Noord-Holland Zuid


Onze adviseurs staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

Dorine van Hoogstraten: adviseur monumenten, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening
d.vanhoogstraten@mooinoord-holland.nl, tel. 06-1188 0405

Ana van der Mark: adviseur monumenten en cultuurhistorie
a.vanderMark@mooinoord-holland.nl, tel. 072-52 04 459

Ceciel Nyst: adviseur archeologie
c.nyst@nmferfgoedadvies.nl, tel. 06-21134775

Eliza van Rooijen: adviseur archeologie
e.vanrooijen@nmferfgoedadvies.nl, tel. 06-21310961


Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
MOOI Noord-Holland en Stichting NMF voeren het Steunpunt Monumenten en Archeologie uit.