Ga direct naar inhoud

Steunpunt Monumenten & Archeologie

De missie van het Steunpunt Monumenten & Archeologie is om gemeenten te helpen om de waarde van ons erfgoed te onderzoeken, koesteren en etaleren, maar vooral te verankeren in de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. 

Samenwerken aan een sterker Steunpunt

MOOI Noord-Holland en Stichting NMF (de rechtsopvolger van Cultuurcompagnie) werken op verzoek van Provincie Noord-Holland samen om de komende jaren invulling aan het Steunpunt te geven. U kunt bij het Steunpunt terecht met vragen over erfgoed in het algemeen en archeologie en monumenten in het bijzonder. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over twijfels over de wijze waarop een monument wordt gerestaureerd, over de aanpak van een archeologisch onderzoek of inspirerende voorbeelden van herbestemmingen.

We helpen u graag bij het uitvoeren van erfgoedbeleid en bevorderen de deskundigheid binnen gemeentelijke organisaties. We organiseren netwerkbijeenkomsten en ontwikkelen, bundelen en delen kennis over actuele erfgoedthema’s.

Programma 2018

Aan het Steunpunt kunt u vragen stellen over erfgoed, over archeologie, monumentenzorg, herbestemming, cultuurlandschap en cultuurhistorie in de omgevingswet. Over beleid, vergunningsaanvragen, archeologisch onderzoek, wetgeving, restaureren, ruimtelijke ordening en nog veel meer:

• We ontwikkelen en delen kennis over de cultuurhistorie die zo sterk bijdraagt aan de identiteit van uw gemeente;
• We bieden inspiratie door middel van goede voorbeelden en instrumenten om cultuurhistorie goed in de ruimtelijke ordening te verankeren;
• We organiseren bijeenkomsten om kennis uit te wisselen, te netwerken en ervaringen en verhalen te delen;
• We agenderen actuele vraagstukken in de erfgoedsector;
• We helpen bij het formuleren van de thema’s die ten grondslag liggen aan uw gemeentelijke Omgevingsvisie.

Het eerste uur erfgoedadvies is altijd gratis voor Noord-Hollandse gemeenten.

Onze adviseurs staan klaar om uw vragen te beantwoorden.
De adviseurs van Stichting NMF zijn:

Monica Dütting | Adviseur Archeologie
m.dutting@nmferfgoedadvies.nl | Tel. 06 2113 4775

Yvette Burnier | Adviseur Archeologie
y.burnier@nmferfgoedadvies.nl | Tel. 06 2113 3312

Linda Verniers | Adviseur Archeologie
l.verniers@nmferfgoedadvies.nl | Tel. 06 1095 9380

Boudewijn Voormolen | Adviseur Archeologie
b.voormolen@nmferfgoedadvies.nl | Tel. 06 1526 4563

Eliza van Rooijen | Adviseur Archeologie
e.vanrooijen@nmferfgoedadvies.nl | Tel. 06 2131 0961

Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. MOOI Noord-Holland en Stichting NMF voeren het Steunpunt Monumenten en Archeologie samen uit.

Klik hier voor de [website]