Ga direct naar inhoud

Privacyverklaring

Privacyverklaring NMF Erfgoedadvies

NMF Erfgoedadvies heeft expertise in huis op het gebied van Noord-Hollands erfgoed. Wij hebben een groot netwerk in deze sectoren, zowel inhoudelijk als bestuurlijk. Als kenniscentrum ondersteunen wij overheden, erfgoedorganisaties en ontwikkelaars bij het uitvoeren van hun werkzaamheden op het gebeid van erfgoed en vervullen wij een makelaarsfunctie in het verbinden van diverse partijen. Om deze diensten uit te kunnen voeren verwerkt NMF Erfgoedadvies persoonsgegevens.

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat NMF Erfgoedadvies uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. NMF Erfgoedadvies houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die NMF Erfgoedadvies verwerkt in het kader van haar dienstverlening. NMF Erfgoedadvies verzamelt slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als (online) bezoeker verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Het is mogelijk dat NMF Erfgoedadvies voor de uitvoering van haar werkzaamheden, zoals voorgaand omschreven, persoonsgegevens van u verwerkt. De persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Identificerende gegevens (zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer),
 • gegevens over de door u gebruikte hard- en software en gegevens over de door u op de Website geraadpleegde informatie.

NMF Erfgoedadvies verwerkt zonder uw toestemming geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid) via de Website. NMF Erfgoedadvies verzamelt slechts persoonsgegevens die klanten vrijwillig verstrekken (zoals e-mailadres en telefoonnummer) met als doel om informatie te kunnen verschaffen en/of diensten te kunnen verlenen. Als organisatie mogen wij niet zomaar persoonsgegevens verwerken, we moeten daar een wettelijke grondslag voor hebben.

Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens worden aan de hand van twee grondslagen bewaard.

 • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (u verstrekt gegevens voor de uitvoering van de belastingwet., vooral voor financiën)

NMF Erfgoedadvies beschouwt een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Als u gebruik maakt van deze website, zal NMF Erfgoedadvies persoonsgegevens van u vastleggen. Deze persoonsgegevens zal NMF Erfgoedadvies gebruiken om u in staat te stellen optimaal gebruik van deze Website te maken, een beter beeld te krijgen van de interesses van gebruikers die de Website bezoeken, met u te communiceren over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn alsmede om oneigenlijk gebruik van deze Website tegen te gaan.

Voor klanten:
Uw gegevens worden alleen volgens deze privacyverklaring verwerkt, dus op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor bovenstaande doelen. Wij verwerken en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening aan u.

Geautomatiseerde besluitvorming
NMF Erfgoedadvies maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die rechtsgevolgen kunnen hebben; NMF Erfgoedadvies maakt geen profielen van betrokkenen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Enkel medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden, hebben toegang tot uw gegevens. NMF Erfgoedadvies verstrekt voor zover van toepassing uw klantgegevens wel aan externe partijen, namelijk het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland maar slechts ten behoeve van de werkzaamheden voor deze organisatie. Wij komen met deze partij in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden.

NMF Erfgoedadvies ontvangt persoonsgegevens van derden namelijk van het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord Holland, de Provincie Noord-Holland en verschillende opdrachtgevers.

Verwerken van uw gegevens in landen buiten de Europese Unie
NMF Erfgoedadvies geeft uw gegevens niet door aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de EU of een internationale organisatie.

Hoe zorgen wij dat uw gegevens goed beveiligd zijn?
NMF Erfgoedadvies beschouwt een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens als een belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

Naast technische beveiligingsmaatregelen wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
NMF Erfgoedadvies bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de goede uitvoering van haar taken en het naleven van wettelijke verplichtingen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Melden van (beveiligings-)incidenten, datalekken
Mocht onverwachts blijken dat, ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen, er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, brengen we u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Uw rechten
Op het moment dat de NMF Erfgoedadvies persoonsgegevens van u verwerkt, wordt u geïnformeerd voor welke doeleinden dit gebeurt. Naast dit recht van informatie heeft u nog andere wettelijke bepaalde rechten. U heeft recht op:.

 • inzage in uw persoonsgegevens;
 • correctie van uw persoons gegevens;
 • het wissen van uw persoonsgegevens;
 • beperking van de verwerking en van uw persoonsgegevens;
 • het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens;
 • het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • het intrekken van uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens;
 • dataportabiliteit, dit betekent dat wij u een kopie van uw gegevens op uw verzoek kunnen sturen aan een andere partij, zodat u dat zelf niet hoeft te doen.

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@nmferfgoedadvies.nl. Wij reageren binnen 1 maand op uw verzoek.

Cookies

De website van NMF Erfgoedadvies plaatst diverse cookies. Een cookie is een eenvoudig bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw pc, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Deze cookies worden onder meer gebruikt om de website van NMF Erfgoedadvies af te stemmen op de behoeften van bezoekers.

De website van NMF Erfgoedadvies bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Vanuit andere sites kunnen links worden gelegd naar de website www.nmferfgoedadvies.nl. Als u op een hyperlink naar zo’n externe site klikt, verlaat u de website van NMF Erfgoedadvies en bent u gebonden aan de gebruiksregels die voor die site gelden NMF Erfgoedadvies is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Toestemming voor cookies
Bij uw eerste bezoek aan onze website vragen we u welke (niet strikt noodzakelijke) cookies we mogen plaatsen. U kunt uw cookie-instelling op elk gewenst moment wijzigen via de link onderaan elke websitepagina.

Wijzigen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is vastgesteld op 19 september 2018. Deze privacyverklaring kan door NMF Erfgoedadvies te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.nmferfgoedadvies.nl. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

Contact
NMF Erfgoedadvies heeft geen beschikking tot een Functionaris Gegevensbescherming.
Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op:

NMF Erfgoedadvies
Westerplein 4a
1901 NA Castricum
Telefoonnummer: 0251-674666
Emailadres: info@nmferfgoedadvies.nl