Ga direct naar inhoud

Onderzoeksagenda 'jong' erfgoed

Cultuurcompagnie belicht met de onderzoeksagenda ‘jong’ erfgoed de archeologische aspecten van de Stelling van Amsterdam. Daarbij speelt in situ behoud van ondergrondse èn bovengrondse waarden een rol.

De Stelling van Amsterdam is in zijn geheel een provinciaal monument en staat sinds 1996 op de UNESCO lijst voor Werelderfgoed. Enkele van de forten zijn als rijksmonument beschermd. In de ruimtelijke regelgeving rond dit monument gelden allerlei regels over bebouwing, behoud van de cultuurhistorische waarden, de openheid en natuur. Bij het beheer en de ontwikkeling van de Stelling kunnen ook archeologische waarden in het geding zijn. Dit is nog onvoldoende doorgedrongen bij de opstellers van de bestemmingsplannen voor de Stelling én bij de archeologen. Omdat het om vrij jonge monumenten gaat, is de archeologische waarde minder evident dan bij oudere vindplaatsen.

Format
Cultuurcompagnie ontwikkelt op basis van onderzoek en interviews met externe experts en gemeentelijke beleidsambtenaren een format voor het opnemen van na 17e -eeuws erfgoed in bestemmingsplannen. Niet-beschermde cultuurhistorische elementen van de Stelling van Amsterdam kunnen immers wel planologisch beschermd worden in bestemmingsplannen.

Pilot
De onderzoeksagenda Stelling van Amsterdam dient tevens als pilot voor toekomstige onderzoeksagenda’s, waarbij in 2017 de onderzoeksagenda Atlantikwall zou kunnen volgen. De Atlantikwall is geen monument, maar staat de laatste tijd enorm in de belangstelling. Enkele objecten in Den Helder, IJmuiden en Zandvoort genieten bescherming als rijksmonument. Maar de tientallen objecten en de verdedigingslinie als geheel zijn onbeschermd.

Project informatie

Opdrachtgever(s)

Expertise

  • Advies & Informatie

Werkveld(en)

  • Archeologie
  • Militair landschap
  • Cultuurhistorie en RO