Ga direct naar inhoud

Dijken van Noord-Holland

Dijken van Waarde, kaart met informatie over dijken, dammen, kades en terpen.
In 2016 krijgen de Noord-Hollandse dijken extra aandacht in verband met de herdenking van de watersnoodramp in 1916, honderd jaar geleden. Voorganger van NMF Erfgoedadvies, Cultuurcompagnie Noord-Holland, verzamelde dit jaar systematisch informatie te over de dijken in Noord-Holland. Deze informatie vormt de basis voor een digitale kaart. Deze zgn. waardekaart dient als leidraad voor gemeentelijk en provinciaal beleid ten aanzien van dijken. Op dit moment ontbreekt een actueel overzicht van het Noord-Hollandse dijkenbestand dat door beleidsmakers Ruimtelijke Ordening eenvoudig is te raadplegen. Door de komst van de Omgevingswet groeit de behoefte aan inventarisaties van ruimtelijke kwaliteit. Een overzicht van waardevolle dijken, kan daarin niet ontbreken.

Cultuurhistorie en waterveiligheid
De kaart bevat informatie over de cultuurhistorische waarde van de dijken in Noord-Holland. Nu is alleen nog de cultuurhistorische waarde bekend van dijken die als monument zijn beschermd. Dat betreft maar een handvol dijken. Voor een dijkenprovincie als Noord-Holland is dat veel te weinig. Door inzicht te geven in de cultuurhistorische waarde van alle dijken kunnen goede afwegingen worden gemaakt die de basis vormen voor een cultuurhistorisch dijkenbeleid.
In het kader van de waterveiligheid wil de provincie inzicht krijgen welke dijken bij overstromingen nog als waterbarrière kunnen functioneren. Daarnaast zet de provincie in op voorlichting over water-robuust bouwen (bijvoorbeeld op terpen of palen). Oude dijken kunnen een rol spelen bij het aanwijzen van plekken voor water-robuust bouwen. Ook in dit verband kan de kaart een wegwijzer zijn.

Project informatie

Opdrachtgever(s)

Expertise

  • Advies & Informatie

Werkveld(en)

  • Erfgoed en publiek