Ga direct naar inhoud

Regio archeoloog

Verborgen schatten, prachtige verhalen en een aanvulling op de eigen geschiedenis en identiteit. Archeologie is voor veel gemeenten een belangrijk thema en ze hebben hierin ook een wettelijke taak. Veel gemeenten zijn echter te klein om alle expertise zelf in huis te hebben. NMF Erfgoedadvies levert de oplossing: een ervaren archeoloog op bestelling.

Naast diepgravende expertise van het vak, van de landelijke regelgeving en van Noord-Holland zelf, biedt deze flexibele archeoloog ook hulp bij strategiebepaling en beleidsuitvoering. Onderwerpen als bestemmingsplannen, vergunningverleningen en directievoering bij archeologisch veldonderzoek, zijn gesneden koek voor deze expert van NMF Erfgoedadvies. Inmiddels weten al vele gemeenten in Noord-Holland hoe vakkundig en integer deze regioarcheologen het archeologische belang wegen ten opzichte van het maatschappelijk belang. Door de grote regionale kennis en de opgedane ervaringen bij de reeds betrokken gemeenten, zijn de regioarcheologen inmiddels ook een vraagbaak voor andere experts, historische verenigingen en andere belanghebbenden.

De archeologen van NMF Erfgoedadvies begeleiden gemeenten bij hun procedurele taken op het gebied van archeologie.

Sinds de herziening van de Monumentenwet in september 2007 is de taak van gemeenten op archeologieterrein enorm uitgebreid. NMF Erfgoedadvies voorziet in de behoefte van gemeenten aan een regioarcheoloog. De regioarcheoloog beoordeelt en draagt bij aan bestemmingsplannen, beeldkwaliteitplannen en structuurvisies. Ook geeft de archeoloog advies over vergunningen en toetst archeologische bureau-onderzoeken. 

Project informatie

Expertise

  • Advies & Informatie

Werkveld(en)

  • Archeologie
  • Cultuurhistorie en RO