Ga direct naar inhoud

Proclaimer

De inhoud van deze site en de inhoud van alle andere uitingen van NMF Erfgoedadvies op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. NMF Erfgoedadvies is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden en evenmin voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Auteursrechten
Op alle op de site aanwezige informatie rust auteursrecht. U kunt contact opnemen met de webmaster voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal.

Disclaimer beeldmateriaal
De uitgever heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

Colofon

Redactie: Yvette Burnier, Margot de Haan en anderen.
Techniek: Tuesday Multimedia
Fotografie: Peter Saal, Kenneth Stamp, Geert Snoeijer, Hanna van der Veen, Rik Doornberg  en anderen.