Ga direct naar inhoud

Missie

Missie

Wij willen bewoners en bezoekers van  Noord-Holland bewust maken van de cultuurhistorische objecten en structuren die de identiteit van de provincie bepalen. Door de bewustwording willen we het draagvlak voor behoud versterken. Wij richten ons op het zichtbaar maken en houden van de geschiedenis van Noord-Holland. NMF Erfgoedadvies ontwikkelt en realiseert projecten en geeft adviezen die verleden, heden en toekomst verbinden door middel van uitgesproken verbeeldingskracht.
 

Visie

Door het bundelen van kennis en informatie zorgen wij ervoor dat archeologie, monumenten en cultuurlandschap beter benut, behouden en beleefd worden. Ons adagium hierbij is ‘behoud door ontwikkeling’. We verbinden cultuurhistorie met andere beleidsterreinen en vraagstukken op het gebied van ruimte, economie en duurzaamheid. We versterken onze doelgroepen met advies, onderzoek en scholing, we verbinden door netwerk- en inspiratiebijeenkomsten en we maken cultuurhistorie zichtbaar en toegankelijk door culturele thematische programmering en evenementen.

We adviseren, inspireren en faciliteren om de cultuurhistorische gebiedskenmerken, objecten en verhalen van Noord-Holland te behouden en te versterken.