Ga direct naar inhoud

Linda Verniers

Medewerkers
 Linda  Verniers
Adviseur Archeologie / Senior Archeoloog
06-10959380
Met haar jarenlange praktijkervaring kan Linda goed (gemeenten) adviseren op het gebied van archeologie. Zij ziet welke stappen zijn noodzakelijk in het archeologisch proces, hoe archeologische vindplaatsen zichtbaarder gemaakt kunnen worden voor publiek, en hoe mensen en gemeenten met elkaar in contact gebracht kunnen worden. Daarnaast toetst zij de archeologische rapporten. Ook het opstellen van bureauonderzoeken, programma's van eisen en beleidsnota's horen bij haar uitdagende functie.