Medewerkers

 
Yvette Burnier
Hoofd NMF Erfgoedadvies/Senior Archeoloog
0646131810
Ceciel  Nyst
Ceciel Nyst
Adviseur archeologie en ruimtelijke ordening
0621134775
Bij NMF Erfgoedadvies houd ik me bezig met archeologisch advies aan gemeenten en projectontwikkelaars. Dat gaat niet alleen over het beoordelen van offertes voor veldwerk of een onderzoeksrapport, maar ook hoe archeologie zichtbaar kan worden gemaakt tijdens een open dag, als onderdeel van een tentoonstelling of in het ontwerp van een nieuwe wijk. In opdracht van de provincie ben ik het aanspreekpunt in het geval van toevalsvondsten en trek ik erop uit om te besluiten wat er met de vondst moet gebeuren; opgraven of anderszins veiligstellen. Doordat we al bijna twintig jaar een steunpunt voor gemeenten zijn waar het gaat om advies over archeologie en monumenten, zijn we goed op de hoogte van de behoeftes ten aanzien van beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast kennen we het bodemarchief van ’t Gooi tot Texel goed evenals actuele wetgeving en beleid van de Provincie Noord-Holland en het Rijk.
Eliza van Rooijen
Eliza van Rooijen
Adviseur archeologie
0621310961
Als adviseur archeologie adviseer ik voornamelijk gemeentes, projectontwikkelaars en particulieren die bij ruimtelijke ontwikkelingen met archeologie te maken krijgen.
Peter  Saal
Peter Saal
Adviseur erfgoed en publiek
0615028874
Ik ben betrokken bij verschillende projecten van NMF Erfgoedadvies die beogen het publieksbereik van erfgoed te verbreden en te verdiepen: Atlantikwall, Noord-Hollandse stolpen en dijken. Verhalenprojecten verbinden materieel en immaterieel erfgoed en maken de identiteit van een plek zichtbaar en beleefbaar. In 2016 ben ik betrokken geweest bij Herbestemming NH en Expeditie Mooi NH. Zeker bij dit laatste project speelt het onderzoek naar de identiteit van een gebied een grote rol. Voor de gemeente Wormerland gaan we op zoek naar het verhaal van Wormerland. Uiteindelijk zal dit bepalend zijn voor de richting waarin diverse beleidsterreinen zich gaan ontwikkelen.
Myrthe  Flierman
Myrthe Flierman
Projectmedewerker
0646740342
Als projectmedewerker ondersteunt Myrthe bijna alle projecten op het gebied van inhoud, productie, communicatie en relatiecontact.
Helga  Zwertbroek
Helga Zwertbroek
Bureaucoördinator
0615264563
Sinds 2006 ben ik werkzaam voor NMF Erfgoedadvies (en voorgangers). Met ingang van1 januari 2016 fungeer ik als bureaucoördinator. In dit kader verricht ik secretariële, facilitaire en organisatorische werkzaamheden ter ondersteuning van de directeur en medewerkers van NMF Erfgoedadvies. De projecten op het gebied van cultuurhistorie (waaronder archeologie) maken hier ook onderdeel van uit. Verder ben ik betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Molencontactdag die wordt vormgegeven door stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie (www.molensnh.nl).
Ellen van de Vooren-Arendsen
Ellen van de Vooren-Arendsen
Financieel medewerker
0615460168
Sinds juli 2015 ben ik werkzaam als financieel medewerker bij NMF Erfgoedadvies. In deze uitdagende functie, in een organisatie die continu aan veranderingen onderhevig is, voel ik me als een vis in het water. Door het accuraat en tijdig verzamelen, verwerken en aanleveren van de benodigde gegevens draag ik mijn steentje bij om de geoliede machine te laten draaien. Plezier in mijn werk staat hoog in het vaandel.