Ga direct naar inhoud

Medewerkers

Yvette Burnier
Hoofd NMF Erfgoedadvies/Senior Archeoloog
0646131810
Yvette Burnier is vanaf 1 januari 2017 Hoofd NMF Erfgoedadvies en Hoofd Archeologie en Erfgoed van de Stichting NMF. Binnen het werkveld van de archeologie heeft zij een brede ervaring en kennis opgebouwd, die zij als senior archeoloog en adviseur in de praktijk brengt. Na 13 jaar als medevennoot/directeur van haar eigen bedrijf, was het tijd voor een nieuwe uitdaging en ontwikkelde zij zich van projectleider van archeologische projecten tot archeologisch adviseur voor zowel gemeenten als (grote) ontwikkelaars. De combinatie van de management ervaring en die als archeologisch adviseur combineert zij haar huidige functie. De uitdaging zit hierbij vooral in het combineren van de verschillende werkvelden van archeologie, erfgoed en musea waarin de NMF zich beweegt.
Eliza van Rooijen
Adviseur archeologie
0621310961
Als adviseur archeologie adviseert Eliza voornamelijk gemeentes, projectontwikkelaars en particulieren die bij ruimtelijke ontwikkelingen met archeologie te maken krijgen.
Linda Verniers
Adviseur Archeologie / Senior Archeoloog
06-10959380
Met haar jarenlange praktijkervaring kan Linda goed (gemeenten) adviseren op het gebied van archeologie. Zij ziet welke stappen zijn noodzakelijk in het archeologisch proces, hoe archeologische vindplaatsen zichtbaarder gemaakt kunnen worden voor publiek, en hoe mensen en gemeenten met elkaar in contact gebracht kunnen worden. Daarnaast toetst zij de archeologische rapporten. Ook het opstellen van bureauonderzoeken, programma's van eisen en beleidsnota's horen bij haar uitdagende functie.
Monica Dutting
Adviseur archeologie / Senior archeoloog
06-21134775
Voor Stichting NMF is Monica Dütting coördinator van de activiteiten van het Steunpunt Monumenten en Archeologie. Zij heeft ruim 15 jaar ervaring binnen het archeologische werkveld, waarbij ze verschillende rollen vervulde: adviseur voor gemeenten, provincies ,rijksoverheid, projectontwikkelaars en particulieren, senior-archeoloog bij opgravingsbedrijven en specialistisch onderzoeker in de bio-archeologie. Hierdoor heeft ze een goed inzicht in de verschillende belangen, invalshoeken én mogelijkheden wanneer het gaat om archeologie. Ze is mede-opsteller van het Activiteitenplan en realiseert diverse projecten hieruit, in samenwerking met de collega’s van Stichting NMF en Mooi Noord-Holland.
Peter Saal
Adviseur erfgoed en publiek
0615028874
Peter is betrokken bij verschillende projecten van NMF Erfgoedadvies die beogen het publieksbereik van erfgoed te verbreden en te verdiepen: Atlantikwall, Noord-Hollandse stolpen en dijken. Verhalenprojecten verbinden materieel en immaterieel erfgoed en maken de identiteit van een plek zichtbaar en beleefbaar. In 2016 is hij betrokken geweest bij Herbestemming NH en Expeditie Mooi NH. Zeker bij dit laatste project speelt het onderzoek naar de identiteit van een gebied een grote rol.
Ellen van de Vooren
Financieel medewerker
0615460168

Sinds juli 2015 is Ellen werkzaam als financieel medewerker bij NMF Erfgoedadvies. In deze uitdagende functie, in een organisatie die continu aan veranderingen onderhevig is, voelt zij zich als een vis in het water. Door het accuraat en tijdig verzamelen, verwerken en aanleveren van de benodigde gegevens draagt zij haar steentje bij om de geoliede machine te laten draaien. Plezier in haar werk staat hoog in het vaandel.

Helga Zwertbroek
Bureaucoördinator
0615264563
Sinds 2006 is Helga werkzaam voor NMF Erfgoedadvies (en voorgangers). Met ingang van 1 januari 2016 fungeert zij als bureaucoördinator. In dit kader verricht zij secretariële, facilitaire en organisatorische werkzaamheden ter ondersteuning van de directeur en medewerkers van NMF Erfgoedadvies. De projecten op het gebied van cultuurhistorie (waaronder archeologie) maken hier ook onderdeel van uit.
Boudewijn Voormolen
Adviseur Archeologie / Senior Archeoloog
06 150 102 46
Boudewijn is afgestudeerd in de Prehistorische Archeologie van West Europa aan de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden en promoveerde aan dezelfde faculteit op een proefschrift over de archeologie van de Oude Steentijd. Na zijn studie was hij werkzaam op archeologische opgravingen in het kader van de aanleg van de Betuweroute voor de eerste generatie marktgerichte archeologische onderzoeksbureaus.
Margot de Haan
Projectmedewerker / Junior archeoloog
0615447995
Als junior-archeoloog en communicatiemedewerker ondersteunt Margot projecten van het Steunpunt Monumenten & Archeologie op het gebied van inhoud, productie en communicatie.