Ga direct naar inhoud

Over ons

NMF Erfgoedadvies is een onafhankelijke organisatie waar 10 professionals zich inzetten voor Noord-Hollands erfgoed. Wij voeren in opdracht projecten uit voor de provincie, gemeenten en ontwikkelaars op het gebied van erfgoed  in het algemeen en archeologie in het bijzonder.

Voorbeeldprojecten zijn: Atlantikwall, Waddendijken, Verhalenfestival Wormerland, Regioarcheologie, opstellen en actualiseren van archeologische beleidskaarten.

Per 2017 ligt de focus van NMF Erfgoedadvies volledig op erfgoed en archeologie.

Gebieden van deskundigheid

Onze adviseurs zijn deskundig op het gebied van archeologie, culturele planologie en erfgoed&publiek. 

NMF Erfgoedadvies ontwikkelt en realiseert onder andere de programma’s Atlantikwall, Waddendijk, gemeenlandshuis Spaarndam, Expeditie MOOI Noord-Holland en Dijken van Noord-Holland. We zijn het provinciale steunpunt Monumenten en Archeologie en helpen gemeenten met vragen over archeologie en monumenten. We verzorgen de marketing en publieksprojecten voor onder andere de Stelling van Amsterdam. We geven (beleids)advies aan gemeenten, erfgoedorganisaties, bouwers en ontwikkelaars op het gebied van archeologie. We ontwikkelen (publieks)projecten voor gemeenten en erfgoedinstellingen.  

Cultuurbeleid Noord-Holland

NMF Erfgoedadvies voert een deel van het cultuurbeleid van de Provincie Noord-Holland uit en ontvangt daarvoor subsidie. De activiteiten zijn jaarlijks vastgelegd in een activiteitenplan en sluiten aan bij de kerntaken van de Provincie. Daarnaast ontwikkelt NMF Erfgoedadvies activiteiten op eigen initiatief en in opdracht van derden.