Fusie Cultuurcompagnie met NMF/Huis van Hilde

4 november 2016

Stichting Cultuurcompagnie Noord-Holland fuseert per 1 januari 2017 met Stichting Nationaal Museumfonds (NMF). NMF is de exploitant van Archeologiecentrum Huis van Hilde.
Met deze fusie worden de expertise en de netwerken van de adviseurs van Cultuurcompagnie duurzaam ondergebracht. Zo wordt continuïteit aan de opdrachtgevers geboden.
De adviseurs blijven vanuit NMF/Huis van Hilde beschikbaar voor archeologische advisering, regio-archeologie, ondersteuning bij cultuurhistorische waardenkaarten en cultuurhistorisch beleid, het organiseren van verhalenfestivals en het meedenken over nieuwe museale concepten en kansen.
Daarnaast blijft de organisatie het provinciale Steunpunt Monumenten en Archeologie. Per 2017 gaat dat in samenwerking met MOOI Noord-Holland (voorheen Welstandszorg NH) uitgevoerd worden.

NMF/Huis van Hilde exploiteert de publieksfunctie van Huis van Hilde: het ‘museum’ Huis van Hilde, de zalen en het restaurant. Naast deze publieksfunctie wordt per 1 januari een afdeling Advies en Projecten opgezet. Dit wordt de nieuwe uitvalsbasis voor de adviseurs van Cultuurcompagnie. De leiding van deze afdeling komt in handen van Yvette Burnier, senior archeoloog. Zij zal per 1 januari als manager aantreden.
Naar verwachting zal er in de zomer van 2017 een leerstoel vanuit de Universiteit Leiden worden gekoppeld aan NMF/Huis van Hilde. Op deze manier krijgen  ook wetenschap en onderzoek een plek in  Huis van Hilde en kan de organisatie doorgroeien tot hét Kenniscentrum voor Archeologie van Noord-Holland.

De fusie met NMF/Huis van Hilde is de laatste fase van een grote reorganisatie bij Cultuurcompagnie.
Christel Portegies, sinds augustus 2014 directeur-bestuurder van Cultuurcompagnie: “Door gewijzigd beleid van de provincie Noord-Holland zijn vele projecten en activiteiten, die Cultuurcompagnie (en voorgangers als Kunst en Cultuur Noord-Holland en Cultureel Erfgoed Noord-Holland) uitvoerde, anders vormgegeven of ondergebracht bij andere organisaties. Enerzijds doet het me verdriet om te zien dat wat in vele jaren zorgvuldig is opgebouwd in rap tempo is verdwenen. Anderzijds doet het me deugd om te zien dat onderdelen zelfstandig verder kunnen en dat de fusie met NMF/Huis van Hilde nieuwe kansen biedt.”

Met de fusie komt een eind aan het directeurschap van Christel Portegies. Haar taak zit er per 1 januari 2017 op.

Op donderdag 8 december vindt er van 15.30 tot 18.00 een bijeenkomst plaats voor relaties en opdrachtgevers in Huis van Hilde in Castricum. Tijdens de bijeenkomst wordt meer verteld over de fusie en wordt stilgestaan bij het afscheid van Christel Portegies.
De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u er ook bij zijn?
U kunt zich hier aanmelden. Na uw aanmelding krijgt u eind november het definitieve programma.