Ga direct naar inhoud

Adviseurs en ontwikkelaars in cultureel erfgoed

NMF Erfgoedadvies heeft expertise in huis op het gebied van Noord-Hollands erfgoed. Het gaat daarbij om archeologie, monumenten, historische geografie, groen en agrarisch erfgoed, militair landschap, culturele planologie en publieksprojecten. Wij hebben een groot netwerk in deze sectoren, zowel inhoudelijk  als bestuurlijk. Als kenniscentrum ondersteunen wij gemeenten en erfgoedorganisaties bij het uitvoeren van hun wettelijke taken en vervullen wij een makelaarsfunctie in het verbinden van diverse partijen.

Erfgoed zichtbaar maken

Naast onze ondersteuning bij de wettelijke erfgoedtaken van gemeenten en erfgoedinstellingen, zien wij een grote meerwaarde in onze capaciteit als ontwikkelaar. Wij bedenken innovatieve kleinere en grotere publieksprojecten waarbij het publiek een actieve rol toebedeeld krijgt. We maken erfgoed op een eigentijdse manier zichtbaar en bevorderen creatieve processen op allerlei gebied. 

Van idee tot rode loper

In het verzamelen, beheren en aantrekkelijk ontsluiten van informatie over cultuurhistorie bogen we op jarenlange ervaring. Bovendien voeren we als ervaren speler in het veld van erfgoed projecten uit van concept tot oplevering, van verklarende tekst tot krantenartikel, van verhalenfestival tot beleidsnota.

Hoe doen we dat?

Met lef en inspiratie. Met ervaring en verstand van zaken. En met een scherp oog voor resultaat.